Meer over het Virtual Reality Agressie Preventie Training ‘VRAPT’ onderzoek

Ondanks dat juli en augustus voor veel mensen vakantiemaanden zijn, is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de werving van nieuwe deelnemers en dit begint zijn vruchten af te werpen! Zo hebben we 17 augustus een nieuwe mijlpaal bereikt van 85 deelnemers. We komen steeds dichter bij de 128. Sinds juni doet ook FPC de Rooyse Wissel mee aan ons onderzoek. De VR agressietraining wordt nu dus gegeven in FPC van Mesdag, FPC de Kijvelanden, FPC Pompestichting en FPC de Rooyse Wissel.

Achtergrond

Veel mensen die in een forensisch psychiatrisch centrum verblijven hebben moeite hun agressie onder controle te krijgen of zijn slachtoffer van agressie. Het gaat hierbij om fysieke, psychologische en verbale agressie. Bij VRAPT laten we tbs-patiënten verschillende realistische scenario’s oefenen in een driedimensionale virtuele omgeving, zodat ze leren omgaan met hun agressie en impulsen.

VR agressietraining (VRAPT)

Voor VRAPT doorloopt de patiënt samen met een trainer 16 sessies. De situaties worden steeds uitdagender. Als de deelnemer de Virtual Reality-bril tijdens de training opdoet, ziet hij de door de computer gemaakte wereld om zich heen. In de virtuele wereld kun je rondlopen door een joystick te gebruiken. Zo kan een patiënt in de virtuele omgeving oefeningen doen die hem kunnen helpen in de ‘echte’ wereld om beter met moeilijke situaties om te gaan.

Doel van het onderzoek

We willen met dit onderzoek te weten komen of mensen na de VRAPT:
– meer controle hebben over hun eigen agressie
– beter zijn in het afwenden van agressie van anderen

Hoe onderzoeken we dit
Om te bepalen of VRAPT werkt, worden twee groepen met elkaar vergeleken: een groep die de VRAPT training volgt en een controlegroep. De eerste groep volgt VRAPT naast de reguliere behandeling, en de tweede groep krijgt alleen de reguliere behandeling. Voor beide groepen wordt aan de hand van een vragenlijst (Social Dysfunction and Aggression Scale; SDAS) wekelijks de agressie genoteerd door de begeleiding in het forensisch centrum. In totaal zullen we 128 mensen meedoen aan het  onderzoek. Hierna gaan we kijken of mensen die VRAPT hebben gevolgd minder agressie laten zien dan de mensen in de controlegroep.