DiSCoVR

Sociale interactie training
Mensen met een psychotische stoornis of autisme, kunnen problemen ervaren in sociaal contact. Dit kan komen door verstoorde sociale cognitie. Met sociale cognitie worden denkprocessen bedoeld die nodig zijn om sociale situaties en anderen te begrijpen. Beperkingen in de sociale cognitie kunnen gevolgen hebben in het dagelijkse leven, zoals moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen, of met het vinden en houden van een baan. DiSCoVR is een training die gericht is op het verbeteren van sociale cognitie. Door anderen beter te begrijpen, leren deelnemers om beter in te schatten wat een handige manier is om sociaal contact aan te pakken.

VR bied een veilige, maar tegelijkertijd realistische manier om te oefenen met sociaal contact. Ook kan de omgeving worden afgestemd op de deelnemer. Zo kan bijvoorbeeld het moeilijkheidsniveau van de training en het uiterlijk van de mensen worden aangepast.

Training
DiSCoVR bestaat uit 16 sessies van een uur. Het grootste deel van de training bestaat uit het oefenen met sociale situaties in een virtuele omgeving. De training wordt gegeven door een psycholoog, die coacht en feedback geeft, maar ook samen met de deelnemer persoonlijke doelen kiest waar in de training aan gewerkt wordt. De training bestaat uit drie onderdelen:

  • Het herkennen van emoties in het gezicht;
  • Het begrijpen van sociale situaties en de acties, gedachten en gevoelens van anderen;
  • Het bovenstaande in praktijk brengen door te oefenen in interacties met virtuele mensen.

Het onderzoek naar het effect van DiscoVR is in 2018 gestart.

Bekijk ook

Eerste Bevindingen Over DiSCoVR Gepubliceerd

Eerste bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd

Deze zomer zijn de eerste officiële bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research. Het artikel betreft het pilotonderzoek naar DiSCoVR, dat is uitgevoerd tussen januari en augustus…

CleVR
UMCG
Rijksuniversiteit Groningen
GGz Drenthe