DiSCoVR

Sociale interactie training
Mensen met een psychiatrische aandoening, zoals een psychotische stoornis, kunnen problemen ervaren in sociaal contact. Dit kan komen door verstoorde sociale cognitie. Met sociale cognitie worden denkprocessen bedoeld die nodig zijn om sociale situaties en anderen te begrijpen. Beperkingen in de sociale cognitie een belangrijke voorspeller zijn van problemen in het dagelijkse leven, zoals moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen, of met het vinden en houden van een baan. DiSCoVR is een training die gericht is op het verbeteren van sociale cognitie. Door anderen beter te begrijpen, leren deelnemers om beter in te schatten wat een handige manier is om sociaal contact aan te pakken. Het doel is dat mensen hierdoor beter functioneren en zich prettiger voelen in sociaal contact.

Virtual Reality
VR bied een veilige, maar tegelijkertijd realistische manier om te oefenen met sociaal contact. Deelnemers kunnen dus zonder angst om af te gaan verschillende reacties uitproberen, gewoon in de behandelruimte, in een omgeving die veel op het dagelijkse leven lijkt. Ook kan de omgeving worden afgestemd op de deelnemer, wat in de ‘echte wereld’ niet mogelijk is. Zo kan bijvoorbeeld het moeilijkheidsniveau van de training en het uiterlijk van de mensen worden aangepast.

Training
DiSCoVR bestaat uit 16 sessies van een uur. Het grootste deel van de training bestaat uit het oefenen met sociale situaties in een virtuele omgeving. De training wordt gegeven door een psycholoog, die coacht en feedback geeft, maar ook samen met de deelnemer persoonlijke doelen kiest waar in de training aan gewerkt wordt. De training bestaat uit drie onderdelen:

  • Het herkennen van emoties in het gezicht;
  • Het begrijpen van sociale situaties en de acties, gedachten en gevoelens van anderen;
  • Het bovenstaande in praktijk brengen door te oefenen in interacties met virtuele mensen.

Onderzoek
In 2017 is het eerste pilot-onderzoek naar DiSCoVR gedaan. Hierin is gekeken of DiSCoVR in de huidige vorm geschikt is. Daarnaast wordt voorzichtig gekeken wat de effecten van de training zijn. Het onderzoek naar het effect is in 2018 gestart.

Bekijk ook

Eerste Bevindingen Over DiSCoVR Gepubliceerd

Eerste bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd

Deze zomer zijn de eerste officiële bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research. Het artikel betreft het pilotonderzoek naar DiSCoVR, dat is uitgevoerd tussen januari en augustus…

CleVR
UMCG
Rijksuniversiteit Groningen
GGz Drenthe