Prof. Dr. Wim Veling

Prof. dr. Wim Veling

Hoofd Virtual Reality Mental Health lab en psychiater bij het UMCG. Altijd op zoek naar betere behandelingen voor mensen met psychiatrische problemen.

Prof. Dr. Marieke Pijnenborg

Prof. dr. Marieke Pijnenborg

Hoogleraar klinische psychologie bij psychotische stoornissen en hoofd onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe, clinicus, pro-inclusie en anti-stigma.

Dr. Elise Van Der Stouwe

Dr. Elise van der Stouwe

Werkt als psycholoog en onderzoeker graag samen aan innovatieve interventies en behandelmethoden met als doel bij te dragen aan een betere zorg.

Dr. Catheleine Van Driel

Dr. Catheleine van Driel

Arts in opleiding tot psychiater en onderzoeker. Bijzondere interesse in stress-verlagende interventies voor patiënten met psychiatrische aandoeningen.

Dr. Chris Geraets

Dr. Chris Geraets

VR onderzoeker van de afdeling psychosen. Met behulp van onderzoek probeer ik te achterhalen wat de werkende ingrediënten van onze VR interventies zijn.

Saskia Nijman, MSc

Saskia Nijman, MSc

Psycholoog en onderzoeker. Ik wil ontrafelen hoe we sociale interactie kunnen verbeteren met behulp van het DiSCoVR project bij mensen met een psychotische stoornis.

Maureen Berkhof, MSc

Maureen Berkhof, MSc

Middels het onderzoeken van de effectiviteit van VR-CGT hoop ik mensen met een psychotische stoornis te kunnen helpen met het verbeteren van hun sociaal functioneren.

Dauw Muijsson, MSc

Dauw Muijsson, MSc

Ik doe onderzoek naar VR-SOAP, een interventie gericht op  het sociale functioneren van jongvolwassenen met psychotische klachten.

Bart Lestestuiver

Bart Lestestuiver

Onderzoekmedewerker. Met VRelax hoop ik te onderzoeken of we met virtuele werelden spanning die mensen ervaren kunnen verminderen.

Suzan Vos

Suzan Vos

Ervaringsdeskundige en onderzoeksadviseur in de GGZ op het gebied van psychose en depressie en schrijft blogs op haar website.

Erna Van ‘t Hag

Erna van ‘t Hag

Coördinator wetenschappelijk onderzoek in het UCP. Ik zit mij in voor continuïteit, groei en ontwikkeling van onderzoek voor betere zorg en behandeling.

Lisanne Robbemond, MSc

Lisanne Robbemond, MSc

Promovenda. Door onderzoek te doen naar VRelax hoop ik bij te dragen aan de vermindering van stress bij mensen met psychiatrische aandoeningen.

Ivo Meins, MSc

Ivo Meins, MSc

Promovendus. Met de nieuwe VR behandeling “VR-SOAP” proberen we het sociaal functioneren van jonge mensen met psychotische klachten te verbeteren.

Marit Hidding

Marit Hidding

Onderzoeksmedewerker. Bij het onderzoek VirtuS help ik mee om het effect van VR oefeningen op zelfkritiek en zelfcompassie te onderzoeken.

Kasja Woicik

Kasja Woicik

GZ-psycholoog Penitentiaire Inrichting Vught en promovenda VR-TRAC – Virtual Reality Training for Aggression Control – bij gedetineerden.
Ron Haarms

Ron Haarms

Psycholoog en onderzoeker bij het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht, waar ik onderzoek doe bij asielzoekers die last hebben van psychotische klachten.

Alumni

Dr. Stéphanie Klein Tuente – VRAPT

Dr. Roos Pot-Kolder – VR-CBT bij psychose

Dr. Jacqueline Counotte

Dr. Marije van Beilen – senior onderzoeker