VR Mental Health team

Prof. dr. Wim Veling

Prof. dr. Wim Veling

Hoofd Virtual Reality Mental Health lab en psychiater bij het UMCG. Altijd op zoek naar betere behandelingen voor mensen met psychiatrische problemen.

Prof. dr. Marieke Pijnenborg

Prof. dr. Marieke Pijnenborg

Hoogleraar klinische psychologie bij psychotische stoornissen en hoofd onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe. Onderzoeker en Clinicus, pro-inclusie en anti-stigma.

Dr. Elise van der Stouwe

Dr. Elise van der Stouwe

Werkt als psycholoog en onderzoeker graag samen aan innovatieve interventies en behandelmethoden met als doel bij te dragen aan een betere zorg.

Dr. Catheleine van Driel

Dr. Catheleine van Driel

Arts in opleiding tot psychiater en onderzoeker. Bijzondere interesse in stress-verlagende interventies voor patiënten met psychiatrische aandoeningen.

Dr. Kirstin Greaves-Lord

Dr. Kirstin Greaves-Lord

Hoofd onderzoek autisme Erasmus MC-Sophia/ Yulius en programma leider Academische Werkplaats Autisme. Dicht de kloof tussen wetenschap en praktijk door kennisdeling en samenwerking.

Chris Geraets, MSc

Chris Geraets, MSc

VR onderzoeker van de afdeling psychosen. Met behulp van onderzoek probeer ik te achterhalen wat de werkende ingrediënten van onze VR interventies zijn.

Saskia Nijman, MSc

Saskia Nijman, MSc

Psycholoog en onderzoeker. Ik wil ontrafelen hoe we sociale interactie kunnen verbeteren met het DiSCoVR project bij mensen met een psychotische stoornis.

Maureen Berkhof, MSc

Maureen Berkhof, MSc

Psycholoog en onderzoeker. Middels het onderzoeken van de effectiviteit van VR-CGT hoop ik mensen met een psychotische stoornis te kunnen helpen met het verbeteren van hun sociaal functioneren in het dagelijkse leven.

Dauw Muijsson, MSc

Dauw Muijsson, MSc

Promovenda op de afdeling psychosen. Ik doe onderzoek naar VR-SOAP, een VR interventie gericht op het bevorderen van het sociale functioneren van jongvolwassenen met psychotische klachten.

Bart Lestestuiver

Bart Lestestuiver

Onderzoekmedewerker. Met VRelax hoop ik te onderzoeken of we met virtuele werelden spanning kunnen verminderen.

Suzan Vos

Suzan Vos

Suzan Vos heeft last van psychoses en depressies en heeft zich ontwikkeld tot ervaringsdeskundige in de GGZ. Zij werkt voor het UMC Groningen als onderzoeksadviseur bij het RGOc en UCP en schrijft blogs op haar eigen website.

Erna van ‘t Hag

Erna van ‘t Hag

Werkt als coördinator wetenschappelijk onderzoek in het UCP. Als academische werkplek voor onderzoekers binnen en buiten het UCP zetten wij ons in voor continuïteit, verdere groei en ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek voor betere zorg en behandeling.

Lisanne Robbemond, MSc

Lisanne Robbemond, MSc

Onderzoeker op de afdeling psychosen. Door onderzoek te doen naar de effectiviteit van VRelax hoop ik bij te dragen aan de vermindering van stress bij mensen met psychiatrische aandoeningen.

Ivo Meins, MSc

Ivo Meins, MSc

Werkt als promovendus op de afdeling psychoses. Met behulp van een nieuwe VR behandeling genaamd “VR-SOAP” proberen we het sociaal functioneren van jonge mensen met psychotische klachten te verbeteren.

Externe onderzoekers

Stéphanie Klein Tuente, MSc

Stéphanie Klein Tuente, MSc

Forensisch psycholoog en onderzoeker. Ik wil bijdragen aan de preventie van agressie voor een veiligere leefomgeving zowel binnen als buiten forensische centra.

Dr. Roos Pot-Kolder

Dr. Roos Pot-Kolder

Psycholoog, onderzoeker en cognitief gedragstherapeut. Virtual Reality gebruik ik als brug tussen de behandelkamer en het dagelijks leven.