Ron Haarms

Ron Haarms

Psycholoog en onderzoeker bij het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht, waar ik onderzoek doe bij asielzoekers die last hebben van…

Kasja Woicik

Kasja Woicik

GZ-psycholoog Penitentiaire Inrichting Vught en promovenda VR-TRAC - Virtual Reality Training for Aggression Control - bij gedetineerden.

Marit Hidding

Marit Hidding

Onderzoeksmedewerker. Bij het onderzoek VirtuS help ik mee om het effect van VR oefeningen op zelfkritiek en zelfcompassie te onderzoeken.

Ivo Meins, MSc

Ivo Meins, MSc

Promovendus. Met de nieuwe VR behandeling "VR-SOAP" proberen we het sociaal functioneren van jonge mensen met psychotische klachten te verbeteren.

Lisanne Robbemond, MSc

Lisanne Robbemond, MSc

Promovenda. Door onderzoek te doen naar VRelax hoop ik bij te dragen aan de vermindering van stress bij mensen met…

Erna Van ‘t Hag

Erna van ‘t Hag

Coördinator wetenschappelijk onderzoek in het UCP. Ik zit mij in voor continuïteit, groei en ontwikkeling van onderzoek voor betere zorg…

Suzan Vos

Suzan Vos

Ervaringsdeskundige en onderzoeksadviseur in de GGZ op het gebied van psychose en depressie en schrijft blogs op haar website.

Bart Lestestuiver

Bart Lestestuiver

Onderzoekmedewerker. Met VRelax hoop ik te onderzoeken of we met virtuele werelden spanning die mensen ervaren kunnen verminderen.

Dauw Muijsson, MSc

Dauw Muijsson, MSc

Ik doe onderzoek naar VR-SOAP, een interventie gericht op  het sociale functioneren van jongvolwassenen met psychotische klachten.

Maureen Berkhof, MSc

Maureen Berkhof, MSc

Middels het onderzoeken van de effectiviteit van VR-CGT hoop ik mensen met een psychotische stoornis te kunnen helpen met het…

Saskia Nijman, MSc

Saskia Nijman, MSc

Psycholoog en onderzoeker. Ik wil ontrafelen hoe we sociale interactie kunnen verbeteren met behulp van het DiSCoVR project bij mensen…

Dr. Chris Geraets

Dr. Chris Geraets

VR onderzoeker van de afdeling psychosen. Met behulp van onderzoek probeer ik te achterhalen wat de werkende ingrediënten van onze VR…

  • 1
  • 2