Ivo Meins, MSc

Ivo Meins, MSc

Werkt als promovendus op de afdeling psychoses. Met behulp van een nieuwe VR behandeling genaamd "VR-SOAP" proberen we het sociaal…

Lisanne Robbemond, MSc

Lisanne Robbemond, MSc

Onderzoeker op de afdeling psychosen. Door onderzoek te doen naar de effectiviteit van VRelax hoop ik bij te dragen aan…

Erna Van ‘t Hag

Erna van ‘t Hag

Werkt als coördinator wetenschappelijk onderzoek in het UCP. Als academische werkplek voor onderzoekers binnen en buiten het UCP zetten wij…

Suzan Vos

Suzan Vos

Suzan Vos heeft last van psychoses en depressies en heeft zich ontwikkeld tot ervaringsdeskundige in de GGZ. Zij werkt voor…

Bart Lestestuiver

Bart Lestestuiver

Onderzoekmedewerker. Met VRelax hoop ik te onderzoeken of we met virtuele werelden spanning kunnen verminderen.

Dauw Muijsson, MSc

Dauw Muijsson, MSc

Promovenda op de afdeling psychosen. Ik doe onderzoek naar VR-SOAP, een VR interventie gericht op het bevorderen van het sociale…

Maureen Berkhof, MSc

Maureen Berkhof, MSc

Psycholoog en onderzoeker. Middels het onderzoeken van de effectiviteit van VR-CGT hoop ik mensen met een psychotische stoornis te kunnen…

Saskia Nijman, MSc

Saskia Nijman, MSc

Psycholoog en onderzoeker. Ik wil ontrafelen hoe we sociale interactie kunnen verbeteren met het DiSCoVR project bij mensen met een…

Chris Geraets, MSc

Chris Geraets, MSc

VR onderzoeker van de afdeling psychosen. Met behulp van onderzoek probeer ik te achterhalen wat de werkende ingrediënten van onze VR…

Dr. Kirstin Greaves-Lord

Dr. Kirstin Greaves-Lord

Hoofd onderzoek autisme Erasmus MC-Sophia/ Yulius en programma leider Academische Werkplaats Autisme. Dicht de kloof tussen wetenschap en praktijk door…

Dr. Catheleine Van Driel

Dr. Catheleine van Driel

Arts in opleiding tot psychiater en onderzoeker. Bijzondere interesse in stress-verlagende interventies voor patiënten met psychiatrische aandoeningen.

Dr. Elise Van Der Stouwe

Dr. Elise van der Stouwe

Werkt als psycholoog en onderzoeker graag samen aan innovatieve interventies en behandelmethoden met als doel bij te dragen aan een…

  • 1
  • 2