Hoogleraar klinische psychologie bij psychotische stoornissen en hoofd onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe, clinicus, pro-inclusie en anti-stigma.