Hoogleraar klinische psychologie bij psychotische stoornissen en hoofd onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe. Onderzoeker en Clinicus, pro-inclusie en anti-stigma.