Middels het onderzoeken van de effectiviteit van VR-CGT hoop ik mensen met een psychotische stoornis te kunnen helpen met het verbeteren van hun sociaal functioneren.