VR-SOAP

Virtual Reality treatment for improving SOcial Activities and Participation

VR-SOAP is een behandeling gericht op het sociaal functioneren van mensen met een psychose. VR-SOAP biedt verschillende modules aan die bijdragen aan het verbeteren van de hoeveelheid en kwaliteit van de sociale contacten, vrijetijdsactiviteiten en de participatie aan de samenleving.

Achtergrond VR-SOAP

Mensen die een psychose hebben gehad kunnen moeilijkheden ervaren in sociaal contact. Zo zijn over het algemeen hun sociale netwerken kleiner, nemen ze minder vaak deel aan vrijetijdsactiviteiten en lopen ze vaker vast in werk/studie. Huidige behandelingen hebben slechts een matig effect op het sociaal functioneren. Virtual reality (VR) heeft een groot potentieel om de behandeling van sociale interactie te verbeteren. In VR-SOAP kunnen mensen op een veilige, maar tegelijkertijd realistische manier oefenen met allerlei sociale situaties om zo te werken aan herstel.

Gepersonaliseerde behandeling

De behandeling bestaat uit vijf modules waarin de onderliggende oorzaken van moeilijkheden in de sociale interactie centraal staan. Namelijk: 1) Motivatie & plezier (negatieve symptomen), 2) Anderen begrijpen (sociale cognitie problemen), 3) Vertrouwen & veiligheid (paranoïde ideatie & sociale angst), 4) Zelfbeeld (verminderd zelfvertrouwen & zelfstigma en 5) Omgaan met anderen (moeilijkheden in de communicatie en interactie). Module één tot en met vier zijn optioneel en de vijfde module staat vast. Op basis van de persoonlijke oorzaken van de moeilijkheden in de sociale interactie en de sociale doelen, kiezen de deelnemer en de behandelaar twee keuzemodules uit. Iedere deelnemer sluit de behandeling af met module vijf waarin het geleerde samenkomt. Centraal in heel VR-SOAP staat het oefenen met allerlei dagelijkse sociale situaties; hoe begin je bijvoorbeeld een gesprek of hoe nodig je een vriend(in) uit om iets leuks te gaan doen? Concreet bestaat de behandeling uit 14 wekelijkse sessies van 60 minuten.

Onderzoek

In 2020 zijn we gestart met een kleine pilot. Hierin onderzoeken we de haalbaarheid en acceptatie van VR-SOAP en exploreren we de eerste resultaten. Daaropvolgend zal in het voorjaar van 2021 een multicenter RCT starten. In totaal zullen 116 mensen met een DSM-5 diagnose in het psychosespectrum (18-35 jaar) geïncludeerd worden. Deelnemers volgen VR-SOAP (experimentele groep) of VRelax (actieve controlegroep). In de RCT zal onderzocht worden wat het efect van VR-SOAP is op de sociale contacten, vrijetijdsactiviteiten en de participatie aan de samenleving.

Bekijk ook

Eerste Bevindingen Over DiSCoVR Gepubliceerd

Eerste bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd

Deze zomer zijn de eerste officiële bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research. Het artikel betreft het pilotonderzoek naar DiSCoVR, dat is uitgevoerd tussen januari en augustus…

GGz NHN
UMCG
GGz Drenthe