VR-SOAP

VR-SOAP is een behandeling gericht op het sociaal functioneren van mensen met een psychose. VR-SOAP biedt verschillende modules aan die bijdragen aan het verbeteren van de hoeveelheid en kwaliteit van de sociale contacten, vrijetijdsactiviteiten en de participatie aan de samenleving.

Mensen die een psychose hebben gehad kunnen moeilijkheden ervaren in sociaal contact. Zo zijn over het algemeen hun sociale netwerken kleiner, nemen ze minder vaak deel aan vrijetijdsactiviteiten en lopen ze vaker vast in werk/studie. Huidige behandelingen hebben slechts een matig effect op het sociaal functioneren. Virtual reality (VR) heeft een groot potentieel om de behandeling van sociale interactie te verbeteren. In VR-SOAP kunnen mensen op een veilige, maar tegelijkertijd realistische manier oefenen met allerlei sociale situaties om zo te werken aan herstel.

Gepersonaliseerde behandeling

De behandeling bestaat uit vijf modules:
1) Motivatie & plezier (negatieve symptomen)
2) Anderen begrijpen (sociale cognitie problemen)
3) Vertrouwen & veiligheid (paranoïde ideatie & sociale angst)
4) Zelfbeeld (verminderd zelfvertrouwen & zelfstigma
5) Omgaan met anderen (moeilijkheden in de communicatie en interactie).

Op basis van de persoonlijke oorzaken van de moeilijkheden in de sociale interactie en doelen, worden twee modules uigekozen. Iedere behandeling sluit af met module 5 waarin het geleerde samenkomt. Centraal staat het oefenen met allerlei dagelijkse sociale situaties; hoe begin je bijvoorbeeld een gesprek of hoe nodig je een vriend(in) uit om iets leuks te gaan doen? Concreet bestaat de behandeling uit 14 wekelijkse sessies.

Onderzoek

In 2022 zijn we gestart met de multicenter RCT. In totaal zullen 116 mensen met een DSM-5 diagnose in het psychosespectrum (18-35 jaar) geïncludeerd worden. Deelnemers volgen VR-SOAP of VRelax. In de RCT zal onderzocht worden wat het effect van VR-SOAP en VRelax is op de sociale contacten, vrijetijdsactiviteiten en de participatie aan de samenleving.

Bekijk ook

GGz NHN
UMCG
GGz Drenthe