VRelax: ontspanning met VR

VRelax is een VR relaxatie app gericht op het verminderen van stress, spanning, slaapproblemen en angst. VRelax biedt de mogelijkheid om in een andere werkelijkheid te stappen. In VRelax staan vele natuur werelden, waaronder een zonnig strand of een alpenweide. In sommige natuur werelden zitten er ook kleine “gaming” elementen, zoals het poppen van luchtbelletjes onder water. VRelax kan worden toegepast als ondersteuning bij de behandeling van psychische problemen en als hulpmiddel voor preventie en zelfmanagement van stress en slaap gerelateerde klachten.

Waar zijn we nu mee bezig?

We zijn begin 2022 gestart met het Relax XL onderzoek. Tijdens dit onderzoek willen we de (kosten-) effectiviteit van het toevoegen van VRelax aan gebruikelijke zorg in vergelijking met gebruikelijke zorg en de toevoeging van ontspanningsoefeningen onderzoeken. In totaal zijn willen we 171 deelnemers includeren die op dit moment in behandeling zijn voor een burn-out, angst-, bipolaire, depressieve en/of psychotische stoornis. Als uitkomstmaten zullen we onder andere kijken naar psychische symptomen, stress, slaap, sociaal functioneren, zorgconsumptie en maatschappelijke kosten op korte en lange termijn.

Voor meer informatie over dit onderzoek, kijk op www.relax-xl.nl

Het Relax XL projectteam

Bekijk ook

Publicaties over VRelax

Nijland JWHM, Veling W, Lestestuiver BP & Van Driel CMG. Virtual Reality Relaxation for Reducing Perceived Stress of Intensive Care Nurses During the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Psychology; 2021. [link]

Veling W, Lestestuiver B, Jongma M, Hoenders HJR, van Driel CJ.  Virtual Reality Relaxation for Patients With a Psychiatric Disorder: Crossover Randomized Controlled Trial. Med Internet Res; 2021. [link]

Veling W, Sjollema MJ, Brada BC. Reducing the impact of stress in patients with psychiatric disorders using swimming with wild, free dolphins in virtual reality. In: Powell W, Rizzo S (Eds), Virtual Reality: Recent Advances for Health and Wellbeing. Nova Science Publishers, Hauppage, NY, 2017.

VRelax
www.viemr.com
UMCG