Eerste bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd

Deze zomer zijn de eerste officiële bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research. Het artikel betreft het pilotonderzoek naar DiSCoVR, dat is uitgevoerd tussen januari en augustus 2017. Het voornaamste doel van het pilotonderzoek was om te bekijken of DiSCoVR in de huidige vorm acceptabel en haalbaar was, zowel voor therapeuten als voor cliënten.

discovr-pilot

In totaal hebben 22 deelnemers meegedaan aan het onderzoek, die gediagnosticeerd waren met een psychotische stoornis en problemen ondervonden in de sociale cognitie. Verder hebben 6 therapeuten feedback gegeven op de behandeling. De participanten waren in zorg bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, GGZ Drenthe en GGZ Delfland.

De deelnemers kregen allemaal DiSCoVR; er was dus geen controlegroep. DiSCoVR bestond uit zestien sessies, waarin met sociale situaties geoefend werd, om de sociale cognitie te trainen. Voorafgaand aan, en na afloop van de behandeling werd een testbatterij afgenomen, waarmee onder andere emotieherkenning, theory of mind, psychiatrische symptomen en neurocognitie werden getest. De haalbaarheid en acceptatie van DiSCoVR werden onderzocht met een vragenlijst en interview. De therapeuten vulden eveneens een vragenlijst in.

17 van de 22 deelnemers maakten het onderzoek en de behandeling af. Deelnemers vonden DISCoVR leuk (gemiddelde = 7.25 van 10), vonden het nuttig voor dagelijkse sociale activiteiten (gem. = 7.00 van 10), en vonden de combinatie van VR en een therapeut prettig (gem. = 7.85 van 10). Deelnemers noemden als sterk punt van DiSCoVR het vaakste dat zij met gepersonaliseerde sociale situaties konden oefenen (14 van 20 deelnemers die deelnamen aan de vragenlijst; 70%). Ook therapeuten noemden dit als belangrijkste kracht van DiSCoVR. Technische problemen werden het vaakst genoemd als ontwikkelpunt, zowel door therapeuten als door deelnemers. Verder werd bij deelnemers een significante verbetering in emotieherkenning waargenomen, gemeten met een fototaak (effectgrootte: d=.67, een gemiddeld tot groot effect). Op de andere taken en vragenlijsten werd echter geen verbetering gevonden.

Aan de hand van dit onderzoek werd daarom geconcludeerd dat DiSCoVR haalbaar is, en geaccepteerd wordt door deelnemers en therapeuten. Het lijkt ook de potentie te hebben om sociale cognitie te verbeteren. Echter is vervolgonderzoek nodig; sinds 2018 zijn wij bezig met een gerandomiseerde, gecontroleerde trial om te onderzoeken wat het effect van DiSCoVR is. De resultaten hiervan worden in het najaar van 2021 verwacht.