VR psycho-educatie voor depressie

Mensen met een depressieve stoornis voelen zich alleen en onbegrepen door hun omgeving. Zij ervaren vaak gevoelens van zelfstigma; een negatief beeld over zichzelf omdat ze een depressie hebben. Ook voor naasten kan het lastig zijn, zij weten vaak niet zo goed hoe ze met hun partner, familielid of vriend(in) met depressie moeten omgaan. Een goede uitleg over depressie en welke impact het heeft, ook wel psycho-educatie genoemd, is heel belangrijk bij een depressie behandeling.

VR-bril3

De VR belevingsvideo

We hebben samen met cliënten en behandelaren een VR depressie belevingsvideo ontwikkeld. Hiermee krijg je men een beeld van hoe iemand met een depressieve stoornis en zijn naasten een dag ervaart. Met VR kunnen deelnemers 360° om zich heen kijken en hoort men hardop de gedachten van de persoon in de video. Je wordt meegenomen in de dag van een vrouw met een depressie, waarbij zij o.a. meemaken hoeveel moeite de vrouw heeft om de dag op te starten, om iets te eten en om zich überhaupt ergens toe te zetten. Diezelfde dag kunnen je ook ervaren vanuit het perspectief van de partner van de vrouw met de depressie, waarbij men o.a. hoort hoe machteloos hij zich voelt om haar te helpen.

Het onderzoek
Het effect van deze belevingsvideo onderzoeken we bij GGZ Delfland, samen met het Amsterdam UMC en UMCG. We zijn gestart met een RCT, waarbij standaard psycho-educatie wordt vergeleken met psycho-educatie met de VR belevingsvideo. Cliënten kunnen samen met een naaste meedoen. Bij cliënten wordt de mate van zelfstigma, eenzaamheid, ervaren sociale steun en depressieve symptomen gemeten voor en na de psycho-educatie sessie. Bij naasten wordt kwaliteit van leven en de ervaren draaglast van de zorg voor de depressieve persoon gemeten. Als de belevingsvideo van toegevoegde waarde blijkt te zijn, kunnen er meer varianten van de video’s ontwikkeld worden, bijv. de interactie tussen een kind met een depressie en een ouder, de interactie tussen twee vrienden van wie er één een depressie heeft etc., en kan deze worden toegevoegd aan psycho-educatie voor depressie.

Onderzoekers
GGZ Delfland: Nancy Kramer Freher, promovenda; Martine van Bennekom, Anika Bexkens
Amsterdam UMC: Claudi Bockting
UMCG: Wim Veling

ggz-delfland-logo
Amsterdam-UMC
UMCG-logo