VR psycho-educatie voor depressie

Veel mensen met een depressieve stoornis voelen zich alleen en onbegrepen door hun omgeving. Zij ervaren vaak gevoelens van zelfstigma; een negatief beeld over zichzelf omdat ze een depressie hebben. Ook voor naasten kan het lastig zijn, zij weten vaak niet zo goed hoe ze met hun partner, familielid of vriend(in) met depressie moeten omgaan. Een goede uitleg over depressie en welke impact het heeft, ook wel psycho-educatie genoemd, is heel belangrijk bij een depressie behandeling.

De Virtual Reality belevingsvideo
Bij GGZ Delfland hebben we samen met cliënten en behandelaren een VR depressie belevingsvideo ontwikkeld, waarmee men een beeld krijgt van hoe iemand met een depressieve stoornis een dag ervaart, en ook hoe de naaste van degene met een depressie de dag ervaart. Door middel van een speciale VR bril kunnen deelnemers aan het onderzoek 360° om zich heen kijken en hoort men hardop de gedachten van de persoon in de video. Deelnemers worden meegenomen in de dag van een vrouw met een depressie, waarbij zij o.a. meemaken hoeveel moeite de vrouw heeft om de dag op te starten, om iets te eten en om zich überhaupt ergens toe te zetten. Diezelfde dag kunnen deelnemers ook ervaren vanuit het perspectief van de partner van de vrouw met de depressie, waarbij men o.a. hoort hoe machteloos hij zich voelt om haar te helpen. De duur van beide versies van de film bij elkaar is 15 minuten.

Het onderzoek
Het effect van deze belevingsvideo op psycho-educatie voor depressie onderzoeken we bij GGZ Delfland, samen met het Amsterdam UMC en het UMCG. Op dit moment zijn we zojuist gestart met een RCT, waarbij standaard psycho-educatie wordt vergeleken met psycho-educatie voor depressie met de VR belevingsvideo. Cliënten met een depressie kunnen samen met een naaste meedoen. Er worden vragenlijsten afgenomen voorafgaand aan de psycho-educatie sessie, na 1 week en na 10 weken. Bij cliënten wordt de mate van zelfstigma, eenzaamheid, ervaren sociale steun en depressieve symptomen gemeten. Bij naasten wordt kwaliteit van leven en de ervaren draaglast van de zorg voor de depressieve persoon gemeten. Op het moment dat de belevingsvideo van toegevoegde waarde blijkt te zijn, kunnen er meer varianten van de video’s ontwikkeld worden, bijv. de interactie tussen een kind met een depressie en een ouder, de interactie tussen twee vrienden van wie er één een depressie heeft etc., en kan deze worden toegevoegd aan psycho-educatie voor depressie.

Onderzoekers
GGZ Delfland: Nancy Kramer Freher, promovenda; Martine van Bennekom, Anika Bexkens
Amsterdam UMC: Claudi Bockting
UMCG: Wim Veling

Bekijk ook

GGz Delfland
Amsterdam UMC
UMCG