VirtuS

Overmatige zelfkritiek is een belangrijke transdiagnostische factor die een rol kan spelen in het ontstaan en beloop van psychopathologie. Ook kan overmatige zelfkritiek de voortgang in een behandeling remmen. Aan de andere kant suggereert onderzoek dat zelfcompassie in juist kan bijdragen aan de weerbaarheid en herstel. Met de VirtuS studie onderzoeken we het effect van twee VR oefeningen gericht op zelfkritiek en zelfcompassie.

VR-onderzoek5

VirtuS is in 2021 gestart

Studenten tussen de 17 en 30 jaar oud met verhoogde zelfkritiek kunnen meedoen aan het onderzoek. De volgende VR oefeningen worden onderzocht:

  • Een oefening waarbij iemand geruststellend moet reageren op een (virtuele) vriend of vriendin met veel zelfkritiek.
  • Een oefening waarbij iemand assertief moet reageren op zijn eigen innerlijke criticus.

Enerzijds zijn we benieuwd naar het effect van de oefeningen op de mate van zelfkritiek en zelfcompassie. Anderzijds wordt het werkingsmechanisme van een relatief nieuwe VR techniek, het wisselen van perspectief, onderzocht. Als de VR oefeningen een positief effect hebben op zelfcompassie en zelfkritiek dan zou een volgende stap zijn deze oefeningen te onderzoeken in een klinische doelgroep.