VR agressie behandeling

VR is een geschikte manier om mensen met agressie problemen te laten oefenen met situaties die boosheid oproepen. We weten dat agressie vaak ontstaat door het niet goed inschatten van sociale situaties, niet herkennen van oplopende spanning, en onvoldoende vaardigheden om goed te reageren.

Hoe reageer je bijvoorbeeld als er iemand voordringt in de supermarkt? Of als de portier van het café je niet naar binnen wilt laten terwijl je jas nog binnen hangt? Of als je vriend irritant doet?

VRAPT boze mensen

TBS patiënten

128 TBS-patiënten in vier forensisch psychiatrische centra in Nederland (Mesdag, Kijvelanden, Pompestichting en Rooijse Wissel) deden mee aan het VRAPT onderzoek. Patiënten en behandelaars waren enthousiast over de behandeling, ze gaven aan dat ze er van leerden, maar we vonden nog geen grote effecten op agressief gedrag. Op basis van deze ervaringen hebben we een nieuwe versie van VRAPT gemaakt. In forensisch psychiatrische klinieken in Zweden en Zwitserland lopen nieuwe onderzoeken.

Gevangenis

In gevangenissen zitten veel mensen met agressie regulatie problemen. We onderzoeken een VR agressie behandeling (VR TRAC) in de Penitentiaire Inrichting in Vught. Het pilot onderzoek liet mooie resultaten zien. Een gerandomiseerd effect onderzoek begint in 2022.

GRoVR

In samenwerking met Cosis hebben we een sterk vereenvoudigde versie van de VR agressie behandeling gemaakt, genaamd GRoVR, voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Deelnemers aan een pilot onderzoek leerden hun agressie beter onder controle te krijgen. Het behandelprotocol is hier verkrijgbaar.

Samenwerkingspartners

VRAPT is ontwikkeld door het UMCG en Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Universiteit Tilburg, TU Delft en CleVR. De doorontwikkeling is gedaan samen met de Regional Forensic Psychiatric Clinic in Växjö, Zweden. VR TRAC is een samenwerking met PI Vught. GRoVR is ontwikkeld samen met Cosis.

Het VRAPT behandelprotocol kunt u downloaden via onze download pagina.

Publicaties over VR agressie behandeling

Gonzalez Moraga FR, Klein Tuente S, Perrin S, Enebrink P, Sygel K, Veling W, Wallinius M. New
Developments in Virtual Reality-Assisted Treatment of Aggression in Forensic Settings: The Case of
VRAPT. Frontiers in Virtual Reality. 2022. [link]

Klein Tuente S, Bogaerts S, Bulten E, Keulen-de Vos M, de Vos M, Bokern H, van IJzendoorn S, Geraets CNW, Veling W. Virtual Reality aggression prevention therapy (VRAPT) versus waiting list control for forensic psychiatric inpatients: a multicenter randomized controlled trial. Journal of Clinical Medicine. 2020. [link]

Klein Tuente S, Bogaerts S, IJzendoorn S van, Veling W. Effect of virtual reality aggression prevention training for forensic psychiatric patients (VRAPT): study protocol of a multi-center RCT. BMC Psychiatry; 2018. [link]

VRAPT

Ervaringen met Virtual Reality Agressie Preventie Training (VRAPT)

Door Anja den Tuinder, VRAPT-trainer in de Pompekliniek Het was voor mij best wel spannend om zelf de Virtual Reality agressiepreventie training (VRAPT) te ondergaan. Tegelijkertijd voelde en beleefde  ik…

nos-vr-tbs

NOS op 3 maakte een video over de agressie behandeling

NOS op 3 was op bezoek, en maakte een mooi item over onze agressie behandeling voor TBS. Kijk de video hier