Downloads

Wij stellen VR behandelprotocollen en werkboeken voor therapeuten en patiënten beschikbaar zoals ze zijn gebruikt in onze gerandomiseerde effectonderzoeken. De documenten zijn vrij te downloaden, ook als onderzoek geen behandeleffect liet zien.

Gebruik van de documenten valt buiten onze verantwoordelijkheid.