DiSCoVR

Mensen met een psychotische stoornis of autisme, kunnen problemen ervaren in sociaal contact. Dit kan komen door verstoorde sociale cognitie. Met sociale cognitie worden denkprocessen bedoeld die nodig zijn om sociale situaties en anderen te begrijpen. Beperkingen in de sociale cognitie kunnen gevolgen hebben in het dagelijkse leven, zoals moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen, of met het vinden en houden van een baan. 

VR6 gevoelens

 

Sociale interactie training

DiSCoVR is een training die gericht is op het verbeteren van sociale cognitie. Door anderen beter te begrijpen, leren deelnemers om beter in te schatten wat een handige manier is om sociaal contact aan te pakken.

VR bied een veilige, maar tegelijkertijd realistische manier om te oefenen met sociaal contact. Ook kan de omgeving worden afgestemd op de deelnemer. Zo kan bijvoorbeeld het moeilijkheidsniveau van de training en het uiterlijk van de mensen worden aangepast.

Training
DiSCoVR bestaat uit 16 sessies van een uur. Het grootste deel van de training bestaat uit het oefenen met sociale situaties in een virtuele omgeving. De training wordt gegeven door een psycholoog, die coacht en feedback geeft, maar ook samen met de deelnemer persoonlijke doelen kiest waar in de training aan gewerkt wordt. De training bestaat uit drie onderdelen:

  • Het herkennen van emoties in het gezicht;
  • Het begrijpen van sociale situaties en de acties, gedachten en gevoelens van anderen;
  • Het bovenstaande in praktijk brengen door te oefenen in interacties met virtuele mensen.

Het onderzoek naar DiscoVR is in 2016 gestart. Na een succesvol pilot onderzoek met
22 deelnemers is een gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd, waaraan 83 mensen met een
psychotische stoornis hebben deelgenomen. Deelnemende instellingen waren UCP, GGZ Drenthe,
GGZ Delfland, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Zeeuwse Gronden.

Ook is er met DiSCoVR een tweede pilot onderzoek gedaan, waarbij de behandeling is onderzocht bij
mensen met autisme. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Yulius, Erasmus MC en Lentis.

De resultaten van deze onderzoeken woden binnenkort gepubliceerd.

Het DiSCoVR behandelprotocol kunt u downloaden via onze download pagina.

 

Publicaties over DiSCoVR

Nijman SA, Veling W, Greaves-Lord K, Vos M, Zandee CER, aan het ROT M, Geraets CNW, Pijnenborg GHM. Dynamic Interactive Social Cognition Training in Virtual Reality (DiSCoVR) for People With a Psychotic Disorder: Single-Group Feasibility and Acceptability Study. JMIR Mental Health. 2020. [link]

Geraets CNW, Klein Tuente S, Lestestuiver BP, van Beilen M, Nijman SA, Marsman JBC, Veling W. Facial emotion recognition in social environments: a virtual reality eye-tracking study. Internet Interventions; 2021. [link]

Van Pelt BJ, Nijman SA, Van Haren NEM, Veling W, Pijnenborg GHM, Van Balkom DC, Landlust AM, Greaves-Lord K. Dynamic Interactive Social Cognition Training in Virtual Reality (DiSCoVR) for adults with Autism Spectrum Disorder: A feasibility study. Research in Autism Spectrum Disorders 2022. [link]

vr-soap

Eerste bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd

Deze zomer zijn de eerste officiële bevindingen over DiSCoVR gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research. Het artikel betreft het pilotonderzoek naar DiSCoVR, dat is uitgevoerd tussen januari en augustus.
 

VR bril

Hoe is het om een VR therapie te geven? Monique Nederstigt vertelt

Sinds maart 2017 werk ik als behandelaar bij het DiSCoVR-pilotonderzoek met nog twee psychologen van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) op de polikliniek psychosen.

UMCG-logo
ggz westelijk noord brabant
erasmus mc
ggz drenthe
ggz drenthe
GGZ Delfland
yulius
lentis