Arts in opleiding tot psychiater Catheleine van Driel en psychiater Wim Veling van het UMCG ontvangen een ZonMW-subsidie van een half miljoen euro om onderzoek te doen…

Arts in ople​​iding tot psychiater Catheleine van Driel en psychiater Wim Veling van het UMCG ontvangen een ZonMW-subsidie van een half miljoen euro om onderzoek te doen naar het verminderen van stress met VRelax, een virtual reality relaxatie app. Het onderzoek richt zich op mensen met depressie, psychose, bipolaire- of angststoornis. Veling en Van Driel gaan onderzoeken of de interactieve VR-natuuromgevingen van de app helpen om te ontspannen, stress te verlagen en slaap te verbeteren. De verwachting is dat verbetering van deze leefstijlfactoren leidt tot een gunstiger beloop van de psychiatrische ziekten.

VRelax is een app die mensen zelfstandig thuis kunnen gebruiken met een VR-bril. Samen met patiënten is de app ontwikkeld en bestaat uit tientallen ontspannende en interactieve natuuromgevingen. Hierbij is o.a. te denken aan zwemmen met dolfijnen, ontspannen op het strand of spelen met sterren in de lucht. De gebruiker kan hier zelf uit kiezen. Deelnemers gebruiken de app dagelijks een aantal weken thuis om te ontspannen en hun slaap te verbeteren. Daarbij wordt gemeten wat het effect is van VRelax op psychische en lichamelijke signalen van stress, evenals ervaren uitgerustheid en slaapkwaliteit.  Ook kijken de onderzoekers naar het korte- en lange termijn effect op psychiatrische symptomen, terugdringen van medicatie gebruik, sociaal functioneren, kwaliteit van leven en kosten voor de maatschappij.

De komende 4 jaar gaan 185 patiënten deelnemen aan dit onderzoek. De eersten kunnen in de tweede helft van 2021 beginnen. Het resultaat van dit onderzoek zorgt er voor dat patiënten en behandelaren een nieuw middel in handen krijgen waarmee patiënten zelfstandig de grip op hun ziekte terug krijgen. Eerder onderzoek laat zien dat het toepassen van stress-management technieken samenhangt met een beter herstel en beloop van psychiatrische aandoeningen.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder, kleinschaliger onderzoek in het UMCG waaraan 50 poliklinische patiënten met psychische problemen meededen. Dit liet ziet dat VRelax in vergelijking met gewone ontspanningsoefeningen een groter effect had op het verbeteren van negatieve gemoedstoestanden zoals angst en verdriet.

Het onderzoek vindt plaats in het UMCG en bij Lentis en huisartsenpraktijken in de regio. Daarnaast wordt ook nog breder gezocht naar centra die willen deelnemen. De onderzoekers werken samen met de Technische Universiteit Twente. Het wordt gefinancierd vanuit het ZonMW-programma leefstijlgeneeskunde. ZonMW wil hiermee onderzoek stimuleren naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies bij diverse (chronische) ziekten en aandoeningen. Het project wordt uitgevoerd in samenspraak met patiënten, ervaringsdeskundigen, behandelaren en zorgverzekeraars.