Kinderen met selectief mutisme durven niet te praten. Ze praten consequent niet in situaties waar dat wel verwacht wordt, zoals school. Een kind praat dan wel thuis, maar durft op school niets te zeggen.

Wat is selectief mutisme precies?

Selectief mutisme is een vrij onbekende angststoornis, die voornamelijk bij kinderen voorkomt. Kinderen met selectief mutisme kunnen praten, maar door de angst durven ze dat in bepaalde situaties niet. Een kind praat dan bijvoorbeeld wel thuis, maar durft op school niets te zeggen. Men denkt vaak dat deze kinderen wat verlegen zijn, maar selectief mutisme gaat veel verder.

Impact van selectief mutisme

De impact van selectief mutisme kan heel ernstig zijn. Het kan leiden tot forse problemen op school, sociale isolatie, emotionele problemen, schooluitval, met tot op volwassen leeftijd beperkte toekomstperspectieven en chronische angst- en stemmingsproblematiek. Snelle en tijdige behandeling is daarom van belang.

Innovatie met Virtual Reality Exposure

Experts van jeugdhulporganisatie Levvel hebben eerder een innovatieve behandeling ontwikkeld voor deze kinderen: ‘Praten op school, een kwestie van doen’. Nu is het tijd voor een volgende stap: een Virtual Reality Exposure tool. Doel van deze VRE-tool is om kinderen makkelijker en beter te kunnen laten oefenen met praten. En zo de drempel te verlagen naar het praten en de kans op succes te vergroten.

Help je mee?

Om de VR-tool te ontwikkelen is er geld nodig. Help je mee? Jouw bijdrage is van harte welkom!

Doneer via de QR-code of ga naar: www.levvel.nl/VR-tool

Partners
De ontwikkeling van de VRE-tool is een project van: Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Levvel en het Visualisation Lab van de UvA.