VR is een waardevol middel dat door psychologen en CGWers kan worden ingezet bij cognitief gedragstherapeutische interventies zoals exposure en gedragsexperimenten en bij vaardigheidstrainingen bijvoorbeeld gericht op sociale vaardigheden. VR kan laagdrempelig toegepast worden waarbij verschillende soorten omgevingen in de behandelkamer kunnen worden gebracht en waarbij met verschillende soorten virtuele karakters kan worden geoefend. De VR omgeving is controleerbaar en aan te passen aan de individuele leerdoelen van de betreffende patiënt. In deze training leren deelnemers de VR software in de vingers te krijgen en de CGW-interventies in VR vorm te geven.

  • Wie: CGWers
  • Wanneer: 13 & 22 mei
  • Locatie: lokaal 3.18, UCP

Meer informatie? Trainingen | Rob Giel Onderzoekscentrum (rgoc.nl)

Aanmelden kan hier Aanmeldformulier VR-training Cognitief Gedragstherapeutisch Medewerkers | Rob Giel Onderzoekscentrum (rgoc.nl)