VR is een veelbelovende techniek in de psychologische behandeling van mensen met psychische stoornissen. Er zijn verschillende behandelstudies gedaan waarbij positieve effecten zijn gevonden van specifieke behandelprotocollen, bijvoorbeeld bij angststoornissen en psychose. Toch blijkt het soms lastig voor behandelaren om buiten de houvast van behandelstudies VR op regelmatige basis toe te passen in lopende behandelingen. In deze cursus hopen we te inspireren en zullen we concrete handvatten aanrijken en toepassingen demonstreren voor het gebruik van VR in verschillende behandelingen in de klinische praktijk.

  • Wie: psychologen
  • Wanneer: 16 & 23 mei (psychologen)
  • Locatie: lokaal 3.18, UCP

Meer informatie? Trainingen | Rob Giel Onderzoekscentrum (rgoc.nl)

Aanmelden kan hier Aanmeldformulier VR-training Psychologen | Rob Giel Onderzoekscentrum (rgoc.nl) (psychologen).