Deze week is het artikel van Alyssa Jongeneel uitgekomen, zij deed onderzoek naar zelfvertrouwen en sociale stress met behulp van virtuele omgevingen.

Bij het onderzoek werden mensen blootgesteld aaneen virtuele bar verschillende niveaus van sociale stress. Hoge sociale stress werd gecreëerd door het extreem druk te maken in de bar, en de mensen in de bar vijandig te laten kijken. Bij dit onderzoek zijn zowel mensen met een hoge als lage gevoeligheid voor psychose getest. Hiernaast zie je een afbeelding van de virtuele wereld die werd gebruikt.

We vonden dat mensen die minder zelfvertrouwen hebben met meer achterdocht en spanning reageren op sociale stress. Een positief zelfbeeld verminderde de gevolgen van sociale stress. Dit gold voor iedereen, dus ongeacht psychosegevoeligheid.

Lees meer over dit onderzoek op de website van Schizophrenia Research:

Jongeneel A, Pot-kolder R, Counotte J, Gaag M van der, Veling W. Self-esteem moderates affective and psychotic responses to social stress in psychosis: A virtual reality study. Schizophrenia Research; 2018. [link]